Arbejdspakken stiler imod at udvikle et tættere grænseoverskridende samarbejde mellem institutionerne og firmaerne til forberedelse og udførelse af praktik blandt de unge. Det er også hensigten at fremme interkulturel og mobilitet gennem udvikling af undervisningsmoduler. Ved udvælgelsen bliver der specielt taget hensyn til regionens stœrke sider. Kooperationen indeholder de fælles forberedelser og til sidst praktikkerne, og indeholder 3 forskellige typer af udveksling: 1 dags inspirations ture, elevprojekter af 3 dages varighed og 12 dages praktikophold.

Hver partner gennemfører begyndende med 2 eller flere lokale virksomheder årligt 5 praktika. Sammen med virksomhederne bliver der udviklet erhvervsmæssige kvalificeringsmoduler, som afprøves i virksomhederne. På disse delmål deltger alle projektpartnerne. Rammebetingelserne bliver skabt, gennem den pågældende kontaktpartner fra projektorganisationen. Pratik foregår grænseoverskridende.

Samtidig forfølger vi vores model i samarbejde med virksomhederne. For eksempel er det målet med ”nordic catering jobs”, at gøre det muligt for unge mennesker med indlæringsvanskeligheder, gennem skræddersyet erhvervsmæssig kvalificering, at indtræde i en uddannelse eller beskæftigelse inden for områderne: hotel/ gastronomi/ turisme. Til samarbejdet med virksomhederne bliver modeller udviklet konceptionelt vurderet.

I ”Toreby project”, har vi til hensigt, under et tag, at arbejde sammen med nye startup virksomheder. Unge virksomhedsejere skal understøttes af produktionsskolen Nykøbings håndværksmæssige serviceydelser men også af andre uddannelsesinstitutioner. Samtidig profiterer JUMP af virksomhedsejernes viden gennem oprettelsen af ”et eget firma”.Partner er virksomhedsforbundet Business LF fra Lolland Falster.

En anden model retter sig imod vedvarede energi. I forberedelsen af projektet blev der oprettet kontakt til 13 virksomheder. Efter udløbet af projektforløbet skal de udviklede modeller videreføres og de erhvervsmæssige kvalificeringsmoduler skal etableres som et konstant uddannelsestilbud.