Opgaver fra studerende

1. Lukas Dehmel, Anne Heimer (2016): Chancenorientierter Umgang mit Smartphones und Social Media. Eine Weiterbildungseinheit für das JUMP-Projekt. [Mulighedsorienteret brug af smartphones og sociale medier. En videreuddannelsesenhed for JUMP-projektet.]

Opgaven blev skrevet i seminaret „Bildungsübergänge im Erwachsenenalter“ [uddannelsesovergange i voksenalderen], som blev holdt af Beatrix Niemeyer ved EUF i sommersemestret 2016. Opgaven udvikler en videreuddannelsesenhed for pædagoger i de deltagende institutioner om forskelle i brug af de sociale medier imellem pædagoger og deltagere på grundlag af en erfaringsbaseret behovsanalyse.

Download: → Videreuddannelseskoncept-Social-Media-Dehmel-Heimer (tysk)

 

2. Barbara Achhammer, Sandra Lüders, Laura Oelerich (2016): „Fit für Kultur. Weiterbildungsmodul zur interkulturellen Kompetenz.“ [Klar til kultur. Et videreuddannelsesmodul om interkulturel kompetence.]

Denne opgave blev ligeledes skrevet i seminaret „Bildungsübergänge im Erwachsenenalter“ [uddannelsesovergange i voksenalderen] og beskæftiger sig med kategorien “interkulturel kompetence”. Opgaven udvikler en konkret model til gennemførelsen af en videreuddannelsesenhed for pædagoger baseret på en teoretisk tilgang til kultur med målet om at fremme en sensibel og reflektiv behandling af kulturforskelle.

Download: → Achhammer, Lüders, Oelerich_Videreuddannelsesmodul ”klar til kultur” (tysk)