Opgaver fra studerende

RUC:

1.) Andreas Kühnel, Marcus Christian Hilt, Rasmus Buhl Jørgensen, Rasmus Saltoft Steen: Understøttelse af udviklingsprojektet JUMP et designforslag. Bachelorprojekt, Roskilde Universitet 2016.

2.)Daniela Pascu, Wazhma Amar Uhail, Gintare Krucinskaite, Andrew Heneghan, Mira Nepali Sunar, Caroline Walker (2016): How does the JUMP project help build social capital for its participants? 1st semester project at Masters in Social Entrepreneurship and Management, Roskilde University. Link

3.)Caroline Christiansen, Christian Samson Stjerne Klitgaard, Gry Dreyer Kinke, Jan Irgens, Johan Fritze Neve (2016): JUMP.Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse, 1st semester, Roskilde University.

4.)Jonas Michelsen, Jesper Hjøllund Andersen, Emil Højer Larsen, Kristoffer Carl Schou, Christian Preus Hansen (2017): JUMP Smartphone App: En digital løsning til produktionsskoleelever. Humanistisk-Teknologisk Bacherloruddannelse, bachelorprojekt, Roskilde University. Link

EUF:

1. Lukas Dehmel, Anne Heimer (2016): Chancenorientierter Umgang mit Smartphones und Social Media. Eine Weiterbildungseinheit für das JUMP-Projekt. [Mulighedsorienteret brug af smartphones og sociale medier. En videreuddannelsesenhed for JUMP-projektet.]

Opgaven blev skrevet i seminaret „Bildungsübergänge im Erwachsenenalter“ [uddannelsesovergange i voksenalderen], som blev holdt af Beatrix Niemeyer ved EUF i sommersemestret 2016. Opgaven udvikler en videreuddannelsesenhed for pædagoger i de deltagende institutioner om forskelle i brug af de sociale medier imellem pædagoger og deltagere på grundlag af en erfaringsbaseret behovsanalyse.

Download: → Videreuddannelseskoncept-Social-Media-Dehmel-Heimer (tysk)

 

2. Barbara Achhammer, Sandra Lüders, Laura Oelerich (2016): „Fit für Kultur. Weiterbildungsmodul zur interkulturellen Kompetenz.“ [Klar til kultur. Et videreuddannelsesmodul om interkulturel kompetence.]

Denne opgave blev ligeledes skrevet i seminaret „Bildungsübergänge im Erwachsenenalter“ [uddannelsesovergange i voksenalderen] og beskæftiger sig med kategorien “interkulturel kompetence”. Opgaven udvikler en konkret model til gennemførelsen af en videreuddannelsesenhed for pædagoger baseret på en teoretisk tilgang til kultur med målet om at fremme en sensibel og reflektiv behandling af kulturforskelle.

Download: → Achhammer, Lüders, Oelerich_Videreuddannelsesmodul ”klar til kultur” (tysk)

_

3. Mund, Katrin (2018): Mobility Stories. Erfahrungen junger Menschen bei Auslandsaufenthalten im Interreg Projekt JUMP. Master-Thesis im Studiengang M.A. Bildung in Europa. ( kun på tysk)

“Die Masterarbeit thematisiert die Frage, „welche Kompetenzen und Herausforderungen Teilnehmer des Jump-Projektes im Hinblick auf ihren Auslandsaufenthalt beschreiben und welche Form der Unterstützung sie persönlich erleben“. JUMP bietet dabei den empirischen Feldzugang zur Beantwortung der Forschungsfrage. Die Arbeit stellt dabei Bezüge her zwischen der theoretischen Thematisierung von (Bildungs-)Mobilität im Lebenslauf und den subjektiven Bezügen auf Mobilität von jugendlichen Teilnehmer*innen vor dem Hintergrund konkreter Erfahrungen im Projekt.“ 

Download: → Katrin Mund-Masterarbeit Mobility Stories (tysk)