Opgaver fra studerende

RUC:

1.) Andreas Kühnel, Marcus Christian Hilt, Rasmus Buhl Jørgensen, Rasmus Saltoft Steen: Understøttelse af udviklingsprojektet JUMP et designforslag. Bachelorprojekt, Roskilde Universitet 2016.

2.) Daniela Pascu, Wazhma Amar Uhail, Gintare Krucinskaite, Andrew Heneghan, Mira Nepali Sunar, Caroline Walker (2016): How does the JUMP project help build social capital for its participants? 1st semester project at Masters in Social Entrepreneurship and Management, Roskilde University. Link

3.) Caroline Christiansen, Christian Samson Stjerne Klitgaard, Gry Dreyer Kinke, Jan Irgens, Johan Fritze Neve (2016): JUMP.Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse, 1st semester, Roskilde University.

4.) Jonas Michelsen, Jesper Hjøllund Andersen, Emil Højer Larsen, Kristoffer Carl Schou, Christian Preus Hansen (2017): JUMP Smartphone App: En digital løsning til produktionsskoleelever. Humanistisk-Teknologisk Bacherloruddannelse, bachelorprojekt, Roskilde University. Link

5.) Árdís Björg Ottarrsdóttir og Rikke Thranekjær Otte (2019): Udsatte unge & uddannelse i det senmoderne samfund. Specialeafhandling. Pædagogik og Uddannelsesstudier, Roskilde Universitet.Link

EUF:

1. Lukas Dehmel, Anne Heimer (2016): Chancenorientierter Umgang mit Smartphones und Social Media. Eine Weiterbildungseinheit für das JUMP-Projekt. [Mulighedsorienteret brug af smartphones og sociale medier. En videreuddannelsesenhed for JUMP-projektet.]

Opgaven blev skrevet i seminaret „Bildungsübergänge im Erwachsenenalter“ [uddannelsesovergange i voksenalderen], som blev holdt af Beatrix Niemeyer ved EUF i sommersemestret 2016. Opgaven udvikler en videreuddannelsesenhed for pædagoger i de deltagende institutioner om forskelle i brug af de sociale medier imellem pædagoger og deltagere på grundlag af en erfaringsbaseret behovsanalyse.

Download: → Videreuddannelseskoncept-Social-Media-Dehmel-Heimer (tysk)

 

2. Barbara Achhammer, Sandra Lüders, Laura Oelerich (2016): „Fit für Kultur. Weiterbildungsmodul zur interkulturellen Kompetenz.“ [Klar til kultur. Et videreuddannelsesmodul om interkulturel kompetence.]

Denne opgave blev ligeledes skrevet i seminaret „Bildungsübergänge im Erwachsenenalter“ [uddannelsesovergange i voksenalderen] og beskæftiger sig med kategorien “interkulturel kompetence”. Opgaven udvikler en konkret model til gennemførelsen af en videreuddannelsesenhed for pædagoger baseret på en teoretisk tilgang til kultur med målet om at fremme en sensibel og reflektiv behandling af kulturforskelle.

Download: → Achhammer, Lüders, Oelerich_Videreuddannelsesmodul ”klar til kultur” (tysk)

_

3. Mund, Katrin (2018): Mobilitetshistorier. Oplevelser af unge under ophold i udlandet i Interreg-projektet JUMP (Mobility Stories. Erfahrungen junger Menschen bei Auslandsaufenthalten im Interreg Projekt JUMP). Master-Thesis i M.A. Uddannelse i Europa. ( kun på tysk)

“Specialeeksamen behandler spørgsmålet “hvilke kompetencer og udfordringer deltagerne i JUMP-projektet beskriver med hensyn til deres ophold i udlandet, og hvilken form for støtte de personligt oplever”. JUMP giver det empiriske felt adgang til at besvare forskningsspørgsmålet. Arbejdet refererer mellem den teoretiske tematisiering af  (uddannelsemæssig) mobilitet i CV og de subjektive referencer til unge deltagernes mobilitet på baggrund af konkrete oplevelser i projektet.”

Download: → Katrin Mund-Masterarbeit Mobility Stories (tysk)