1. Beatrix Niemeyer, Sebastian Zick, Lukas Dehmel (2017): Ingen kender den unge bedre end os“ – Til forskel mellem selvoplevelse og ekstern opfattelse af unge voksne i jobmæssige integrationsforanstaltniger, udkom på tysk: forum voksenuddannelse, 50. årgang 3/2017, side 22 – 27 (artikelen er tilgængelig online).

Hvilke forskelle mellem selv – og ekstern opfattelse af unge voksne afspejles i erhvervs integrationsforanstaltninger, hvad følger deraf for den erhvervsorienterede uddannelsespraksis? Artiklen omhandler uoverenstemmelser mellem finansieringsprogrammer, pædagogik orientering og de unge deltageres forventninger og selvbeskrivelser af de unge deltagende. De første resultater af den ledsagende aktionsundersøgelse af INTERREG-projektet JUMP eksemlificerer struktuelle paradokser i overgangssystemet.


2. Beatrix, Niemeyer, Sebastian Zick, Lukas Dehmel (2017): (usikre) Empirisk orientering mellem generationer, udgivet i: Olaf Dörner bl.a. (udgivelse): biografi – CV – generation. Perspektiver af voksenuddannelse. Oplag: Forlag Barbara Budrich, side 61 – 74 (bogen er på tysk tilgængelig online).

Artiklen omhandler forholdet mellem biografi, CV og generation med henblik på beskæftigelsesorientering. Artiklen beskæftiger sig især med spørgsmålet om, hvordan individuelle holdninger til beskæftigelsesorientering formidler mellem generationer og derved påvirker de biografiske forhold mellem emner og lønnet beskæftigelse. Det viser sig, at inden for disse mæglingsprocesser genereres generationsmæssige differencer i “ung” og “gammel”, “ungdommen” og “voksne” og gives mening. Det emiriske materiale kommer fra INTERREG-projektet JUMP.


 3. Sebastian Zick, Lukas Dehmel (2017):  „Du er på en eller anden måde involveret” – Forholdet mellem videnskab og praksis i erhversmæssig forberedelse ud fra praktikperspektivet, offentliggjort i: bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online , udgivelse 33, 1-19. (artiklen er på tysk fri tilgængeligt online).

Artiklen undersøger, som et led i INTERREG-projektet JUMP de udfordringer, som videnskab og praksis medfører i samarbejdet. Forudsætningerne for samarbejde rekonstrueres på baggrund af de subjektive forventninger for uddannelsesspecialister til universitetsforskning. Det viser sig, at forholdet mellem videnskab og praksis ikke på nogen måde er ubestridt, men i høj grad skal der ses de vidt forskellige divergerende forbindelser.


4. Finn M. Sommer (2017): “Hinsides grænser – om grænseoverskridende mobilitet – udforinger og chancer.” Præsentation Starforce Boost Seminar, Lübeck, Oktober 2017.

download → Slides til præsentation 2017-10-24 Presentation Starforce Boost conference IHK Lubeck fms


5. Sebastian Zick (2017): “JUMP – a case study on innovation and internationalization in a European action research project for jobs and growth”.Afholdes på European Conference on Educational Research (ECER) in Kopenhagen.

Foredraget behandler udfordringer og spændingsområder i gennemførelsen af internationale projekter ved hjælp af eksemplet på JUMP-projektet. På baggrund af europatiseringens imperativer diskuteres det, hvordan kravet om innovation og internationalisering inden for pædagogisk praksis og forskning ankommer og undertiden fører til paradokser.

download → Slides til præsentation 2017-08-25 Präsentation Copenhagen ECER Zick


6. Sebastian Zick (2018): “Mobilitetsmuligheder og Mobilitetsmodeller i JUMP”

De centrale kendetegn ved JUMP er de forskellige former for mobilitet, som de unge deltagere  fra produktionsskoler får tilbudt igennem projektet. De adskiller sig fra hinanden ved deres varighed, pædagogiske udformning og form for ledsagelse fra lærere, samt de opgaver, som deltagerne står for.

download → brochure Mobilitetsmuligheder


7. Europa Universität Flensburg, Institut für Erziehungswissenschaften, Arbeitsbereich Erwachsenenbildung (2018) – Autoren: Nicole Cordsen, Lukas Dehmel, Johanna-Juliane Kunze, Sandra Lüders, Prof. Dr. Beatrix Niemeyer-Jensen und Sebastian Zick: „Out of the comfort Zone“ – Möglichkeitsräume eröffnen durch interkulturelle Begegnungen. Oversat af: Esther Bertling

Til dette formål har tyske og danske produktionsskoler udviklet lettilgængelige udvekslingsformater: Fra endagsture eller korte udvekslinger skolernes værksteder imellem, til en ledsaget praktik i en virksomhed, og fra en cykeltur langs den dansk-tyske grænse , til Future Camps på et dansk feriested på Fyn. JUMP tilbyder tyske og danske produktionsskoleelever mange forskellige muligheder for at mødes. Elevernes ophold i udlandet er blevet ledsaget af studerende og medarbejdere fra de deltagende partner-universiteter. Det, der blev oplevet på rejserne blev dokumenteret gennem observationer og en række samtaler og interviews med lærere og de unge. Denne JUMP-impuls omhandler interkulturelle møder- et vigtigt aspekt , ikke kun i JUMP, men også i mange andre sammenhænge.

download → brochure JUMP Impuls comfort zone dänisch


8. Europa Universität Flensburg, Institut für Erziehungswissenschaften, Arbeitsbereich Erwachsenenbildung (2018) – Skrevet af: Sebastian Zick: “På vej til mobilitet?! Ambivålenser og udfordringer i mobilitetsfremmende åktiviteter”. Med assistance Frau Prof. Dr. Beatrix Niemeyer-Jensen, Nicole Cordsen, Johanna-Juliane Kunze, Sandra Lüders og Dr. Christine Revsbech-Jensen. Oversat af: Esther Bertling

Denne JUMP-impuls reflekterer projektet med fokus på mobilitet. JUMPs projektidé bygger på tanken om mobilitet og spiller derfor en stor rolle, når det drejer sig om at nå i mål. JUMP gennemføres ikke uden tanker for mobilitet.

download → brochure JUMP Impuls mobility dansk


9. Europa Universität Flensburg, Institut für Erziehungswissenschaften, Arbeitsbereich Erwachsenenbildung (2018) – Skrevet af: Beatrix Niemeyer-Jensen: “Hvorfor arbejde? At arbejde, leve og lære i Regionen” Med assistance fra Nicole Cordsen, Johanna-Juliane Kunze, Sandra Lüders, Sebastian Zick og Dr. Christine Revsbech-Jensen. Oversat af: Esther Bertling.

Denne JUMP Impuls tager mottoet fra JUMPs Future Camps op, hvor vi udvikler idéer om det “socialt gode arbejdsmarked og det gode liv i Regionen”. Denne impuls er baseret på de hidtidige aktiviteter, mange interviews of samtaler med lærere og elever, samt de forskellige erfaringer og opfattelser af arbejde, som kom til udtryk i den forbindelse. Den er tænkt som en Inspiration og er værktøj for den videre udvikling af samarbejdet og udvekslingsprogrammerne produktionsskolerne imellem på tværs af den dansk-tyske grænse. I forbindelse med at leve op til JUMP-projektets overordnede mål og bæredytighed, har disse udtryk for vidt forskellige arbejdserfaringer givet anledning til at drøfte, hvad er godt arbejde er.

download → brochure JUMP impuls work dansk


10. Jensen,C.R. (2019): “Social bæredygtighed og social forandring: Stabil og mobil med JUMP”. In: Dupret, K., Langergaard, L.L., Gagedorn-Rasmussen, P., Krøjer, J., Hulgård, L., Andersen, L.L., Egmose, J. & Jensen, C.R. (in review): “Social Bæredygtighed- begreb, felt og kritik. Frydenlund Academic (offentliggøres i slutningen af 2019)


11. Europæiske universitet Flensburg, Institut for Uddannelse, Voksenundervisning (2019): Foredrag på erhvervsuddannelseskollokviet ved Universitet i Rostock “Mobilet for alle? – Resultater fra projektet JUMP” af Prof.Dr. Beatrix Niemeyer-Jensen og Sebastian Zick.

download → Slides til præsentation (Tysk) Präsentation Rostock 8.1.19 


12. Beatrix Niemeyer (2019): ” At forlade sig? Kritiske overvejelser om begrebet læringsmobilitet” (“Weggehen, um dazuzugehören? Kritische Überlegungen zum Konzept von Lernmobilität”), i: Dörner, O.;Iller, C.; Schüßler, I.; von Felden, H.; Lerch, S. (Hrsg.): Voksenundervisning og læring i tider med globalisering, transformation og afgrænsning (Erwachsenenbildung und Lernen in Zeiten der Globalisierung, Transformation und Entgrenzung). Udgiver Barbara Budrich, S.119 – 130.

Essayet drejer sig om emnet studie i udlandet og udviklede et kritisk perspektiv på det ved først at diskutere mobilitet som en teoretisk kategori og derefter empirisk udvikle potentialet i fagorienterer mobilitetsundersøgelse baseret på mobilitetshistorier udviklet i JUMP-projektet.

Bogen er på tysk tiltilgængelig online på: https://shop.budrich-academic.de/produkt/erwachsenenbildung-und-lernen-in-zeiten-von-globalisierung-transformation-und-entgrenzung-2/?v=3a52f3c22ed6


13. Foredrag ” Mobilitet og kompetenceudvikling” Finn M.Sommer, Roskilde Universitet den 29.april 2019 på Temadag om fremtidens arbejdsmarked i yderområderne.

Download: 2019-04-19 Finn M. Sommer Mobilitet og kompetenceudvikling Temadag om fremtidens arbejdsmarked i yderområderne


14. – 21. De følgende rapporter dokumenterer træningsprocessen i JUMP. Uddannelsesbegivenhederne blev designet og organiseret fra EUF og er baserer på medarbejdernes træningsbehov samt observationer og fund af den videnskabelige støtte. Følgende dokumentation giver et overblik over det dækkede tematiske indhold og organiseringen af træningsprocessen.

Desværre er de i øjeblikket kun på tysk.

2016-10-06 Weiterbildung in JUMP Vol 1 FurtherTrainingWorkshop Vol 1

2016-11-30 Weiterbildung in JUMP Vol 2FurtherTrainingCourse Vol 2

2017-09-21 Weiterbildung in JUMP Vol 3 FurtherTrainingWorkshop

2017-11-06 Weiterbildung in JUMP Vol 4 FurtherTrainingCourse

2016 Weiterbildung in JUMP Vol 5_MA-Projektseminar SoSe

2017 Weiterbildung in JUMP Vol 6_BA-Projektseminar SoSe

2018-10-29 Weiterbildung in JUMP Vol 7_ FurtherTrainingWorkshop

2019-03-20 Weiterbildung in JUMP Vol 8_FurtherTrainingWorkshop