1. Beatrix Niemeyer, Sebastian Zick, Lukas Dehmel (2017):  Niemand kennt die Jugendlichen besser als wir“ – Zur Differenz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung junger Erwachsener in beruflichen Integrationsmaßnahmen”, publiceret i: Forum Erwachsenenbildung (3/17): Armut – arm an Mut?, S. 22-26. (artikelen er på tysk tilgængelig online).

Hvilke forskelle mellem elevers selvvurdering og andres vurdering af eleven ses i de forberedende ungdomsuddannelser, og hvad betyder det for den beskæftigelsesorienterede undervisning? Artiklen diskuterer diskrepanser mellem økonomistyring, uddannelsesindhold og elevernes forventninger og selvvurderinger. De første resultater af følgeforskningen af JUMP-projektet illustrerer eksemplarisk strukturelle paradokser i overgangen mellem forberedende ungdomsuddannelser og beskæftigelse.


2. Beatrix, Niemeyer, Sebastian Zick, Lukas Dehmel (2017): “(Prekäre) Erwerbsorientierungen zwischen den Generationen“,   publiceret i: Dörner, Olaf et. al. (2017): Biografie – Lebenslauf – Generation. Schriftenreihe der Sektionen Erwachsenenbildung der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft. Verlag Barbara Budrich, S. 61-74. (bogen er på tysk tilgængelig online).

Artiklen diskuterer forholdet mellem livshistorie, livsløb og generation med udgangspunkt i erhvervsorientering. Artiklen beskæftiger sig især med spørgsmålet om, hvordan individuelle holdninger til erhvervsorientering formidles mellem generationer og derved har indflydelse på de subjektive livshistoriske orienteringer mod erhverv og beskæftigelse. Det ses, at der inden for disse formidlingsprocesser genereres generationsforskelle i betydningen af “ung” og “gammel” og “unge” og “voksne”. Artiklen er baseret på empirisk materiale fra JUMP-projektet.


3. Sebastian Zick, Lukas Dehmel (2017):  „Ihr seid irgendwie mit involviert” – Das Verhältnis von Wissenschaft und Praxis in der Berufsvorbereitung aus Perspektive der Praxis”, publiceret i: bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, nr. 33, 2017,   s. 1-19. (artiklen er på tysk fri tilgængeligt online).

Artiklen diskuterer hvilke udfordringer et samarbejde mellem videnskab og praksis står over for i en handlingssammenhæng. Forudsætningerne for samarbejde rekonstrueres med udgangspunkt i de forventninger, som faglærere på produktionsskoler har til universitetsforskningen. Det viser sig, at forholdet mellem videnskab og praksis på ingen måde er indiskutabelt, men kan antage mange forskellige relationer og konstellationer.


4. Finn M. Sommer (2017): “Hinsides grænser – om grænseoverskridende mobilitet – udforinger og chancer.” Præsentation Starforce Boost Seminar, Lübeck, Oktober 2017.

download → Slides til præsentation 2017-10-24 Presentation Starforce Boost conference IHK Lubeck fms


5. Sebastian Zick (2017): “JUMP – a case study on innovation and internationalization in a European action research project for jobs and growth”.Afholdes på European Conference on Educational Research (ECER) in Kopenhagen.

Foredraget behandler udfordringer og spændingsområder i gennemførelsen af internationale projekter ved hjælp af eksemplet på JUMP-projektet. På baggrund af europatiseringens imperativer diskuteres det, hvordan kravet om innovation og internationalisering inden for pædagogisk praksis og forskning ankommer og undertiden fører til paradokser.

download → Slides til præsentation 2017-08-25 Präsentation Copenhagen ECER Zick


6. Sebastian Zick (2018): “Mobilitetsmuligheder og Mobilitetsmodeller i JUMP”

Centralt i JUMP står de forskellige former for mobilitet, som elever fra produktionsskoler og forberedende grunduddannelser får tilbudt gennem projektet. De forskellige mobilitetsformer adskiller sig fra hinanden ved deres varighed, pædagogiske tilrettelæggelse og støtte fra lærere samt ved de opgaver, som eleverne stilles overfor. På baggrund af de forskellige individuelle mobilitetsmuligheder kan der defineres et antal forskellige mobilitetsmodeller, som har ført til, at elever fra et land gennemfører et praktikophold i nabolandet.

download → brochure Mobilitetsmuligheder


7. Europa Universität Flensburg, Institut für Erziehungswissenschaften, Arbeitsbereich Erwachsenenbildung (2018) – Autoren: Nicole Cordsen, Lukas Dehmel, Johanna-Juliane Kunze, Sandra Lüders, Prof. Dr. Beatrix Niemeyer-Jensen und Sebastian Zick: „Out of the comfort Zone“ – Möglichkeitsräume eröffnen durch interkulturelle Begegnungen. Oversat af: Esther Bertling

JUMP-projektet tilbyder danske og tyske produktionsskoleelever en bred vifte af muligheder for dansk-tyske møder: Fra endags udvekslingsbesøg eller udvekslingsophold på skolernes værksteder til praktik i en virksomhed, og fra en cykeltur langs den dansk-tyske grænse til Future Camps på et dansk feriecenter. Gennem observationer og et stort antal samtaler med lærere og elever har det været muligt at fastholde elevernes oplevelser af turen. Dette JUMP-impuls hæfte diskuterer aspekter af interkulturelle møder og behandler dermed et tema, som ikke kun har betydning i JUMP-projektet, men som også har langt videre betydning ud over projektet.

download → brochure JUMP Impuls comfort zone dänisch


8. Europa Universität Flensburg, Institut für Erziehungswissenschaften, Arbeitsbereich Erwachsenenbildung (2018) – Skrevet af: Sebastian Zick: “På vej til mobilitet?! Ambivålenser og udfordringer i mobilitetsfremmende åktiviteter”. Med assistance Frau Prof. Dr. Beatrix Niemeyer-Jensen, Nicole Cordsen, Johanna-Juliane Kunze, Sandra Lüders og Dr. Christine Revsbech-Jensen. Oversat af: Esther Bertling

Dette JUMP-impuls hæfte fokuserer på baggrund af JUMP-projektet på mobilitet. Mobilitet spiller en vigtig rolle i JUMP-projektet, da det var et af succeskriterierne for projektet. JUMP-projektet kunne ikke gennemføres uden mobilitet. Temaet åbnes med en teoretisk introduktion. På baggrund heraf reflekteres og diskuteres observationer fra JUMP-projektet.

download → brochure JUMP Impuls mobility dansk


9. Europa Universität Flensburg, Institut für Erziehungswissenschaften, Arbeitsbereich Erwachsenenbildung (2018) – Skrevet af: Beatrix Niemeyer-Jensen: “Hvorfor arbejde? At arbejde, leve og lære i Regionen” Med assistance fra Nicole Cordsen, Johanna-Juliane Kunze, Sandra Lüders, Sebastian Zick og Dr. Christine Revsbech-Jensen. Oversat af: Esther Bertling.

Dette JUMP-impuls hæfte tager temaet fra JUMPs Future Camps op, hvor vi udvikler ideer til et socialt integrativt arbejdsmarked  og til “det gode arbejde og det gode liv i regionen”. Hæftet er baseret på de hidtidige aktiviteter i JUMP-projektet, mange interview og samtaler med lærere og elever samt de forskellige erfaringer og opfattelser af arbejde, som er kommet til udtryk i forbindelse hermed. Hæftet er tænkt som en inspiration og et værktøj som led i den videre udvikling af samarbejdet og udvekslingsaktiviteterne mellem danske og tyske produktionsskoler. Med henblik på at leve op til JUMP-projektets overordnede mål og bæredygtigheden af erfaringer fra JUMP-projektet, giver hæftet støtte til diskussion af vidt forskellige arbejdserfaringer med sigte på at indkredse, hvad et godt arbejde er.

download → brochure JUMP impuls work dansk


10. Dr. Christine Revsbech Jensen (2020): “Social bæredygtighed og social forandring: Stabil og mobil med JUMP” i bogen  Social Bæredygtighed – begreb, felt og kritik.“ i Langergaard, L.L. & Dupret, K. (Hrsg..): Frydenlund Academic 2020, S. 159-180.

Artiklen præsenterer og diskuterer særligt JUMP-projektets kritisk-utopiske aktionsforskningstilgang og anvendelse af fremtidsværkstedsmetoden, hvor danske og tyske produktionsskoleelever ud fra kritik af deres aktuelle leve- og uddannelsesvilkår søger at udvikle ønskelige, mulige og utopiske ideer, visioner og livsudkast, som efterfølgende søges realiseret via JUMP-projektet.

Ud fra en kritisk diskussion af den kritisk-utopiske aktionsforskning peges på, at JUMP-projektets aktiviteter er socialt bæredygtige, fordi de kombinerer aktionsforskning med social-entreprenørielle forandringer i regionen.

Bogen er online på: https://www.frydenlund.dk/boeger/varebeskrivelse/5596


11. Europæiske universitet Flensburg, Institut for Uddannelse, Voksenundervisning (2019): Foredrag på erhvervsuddannelseskollokviet ved Universitet i Rostock “Mobilet for alle? – Resultater fra projektet JUMP” af Prof.Dr. Beatrix Niemeyer-Jensen og Sebastian Zick.

download → Slides til præsentation (Tysk) Präsentation Rostock 8.1.19 


12. Beatrix Niemeyer (2019): “Weggehen, um dazuzugehören? Kritische Überlegungen zum Konzept von Lernmobilität”, publiceret i: Dörner, O.; Iller, C.; Schüßler, I.; von Felden, H.; Lerch, S. (Red.) (2019): Erwachsenenbildung und Lernen in Zeiten der Globalisierung, Transformation und Entgrenzung. Verlag Barbara Budrich, S.119 – 130.

Artiklen diskuterer lære- og praktikophold i udlandet. Der anlægges et kritisk perspektiv herpå ved først at diskutere mobilitet som begreb og dernæst at pege på potentialerne ved en subjektorienteret mobilitetsforskning på baggrund af de mobilitetsfortællinger, som er indsamlet i JUMP-projektet.

Bogen er på tysk tiltilgængelig online på: https://shop.budrich-academic.de/produkt/erwachsenenbildung-und-lernen-in-zeiten-von-globalisierung-transformation-und-entgrenzung-2/?v=3a52f3c22ed6


13. Foredrag ” Mobilitet og kompetenceudvikling” Finn M.Sommer, Roskilde Universitet den 29.april 2019 på Temadag om fremtidens arbejdsmarked i yderområderne.

Download: 2019-04-19 Finn M. Sommer Mobilitet og kompetenceudvikling Temadag om fremtidens arbejdsmarked i yderområderne


14. – 22. De følgende rapporter dokumenterer træningsprocessen i JUMP.  Efteruddannelseskurserne blev tilrettelagt og gennemført Europa-Universitet Flensborg. De tager udgangspunkt i faglærernes efteruddannelsesbehov samt observationer og resultater af universiteternes udviklings- og følgeforskning i jump-projektet. Følgende dokumentation giver et overblik over det dækkede tematiske indhold og organiseringen af træningsprocessen. Dokumentationen giver et overblik over det tematiske indhold i og organiseringen af efteruddannelsen.

Videreuddannelse i JUMP Vol 1 FurtherTrainingWorkshop 6.10.16

Videreuddannelse i JUMP Vol 2_FurtherTrainingCourse 30.11.16

Videreuddannelse i JUMP Vol 3_FurtherTrainingWorkshop 21.09.17

Videreuddannelse i JUMP Vol 4_FurtherTrainingCourse 6.11.17

Videreuddannelse i JUMP Vol 5_MA-Projektseminar SoSe 2016

Videreuddannelse i JUMP Vol 6_BA-Projektseminar SoSe 2017

Videreuddannelse i JUMP Vol 7_ FurtherTrainingWorkshop 29.10.18

Videreuddannelse i JUMP Vol 8_FurtherTrainingWorkshop 20.03.19

2020-08 JUMP in der Zukunft – Erasmus+-Förderung   (kun på tysk)


23. Europæiske universitet Flensburg, Institut for Uddannelse, Voksenundervisning (2020) :”JUMP & Bike: En lærerig cykeltur på tværs af den dansk-tyske grænse”  af Sebastian Zick og Dr. Christine Revsbech-Jensen (dansk version). Oversat af: Esther Bertling og Dr.Christine Revsbech-Jensen. Projektdokumentation, der beskæftiger sig med undfangelse og implementering af grænseoverskridende uddannelsesarrangementer. Det giver et indblik i projektpraksis og viser, hvilke lærings-od uddannelsesmæssige begivenheder der kan forberedes gennem design af “eventpædagogiske” begivenheder.

2020 JUMP&Bike DK


24. Europæiske universitet Flensburg, Institut for Uddannelse, Voksenundervisning (2020): “Future Camps i JUMP: Andre rum, andre muligheder” af Prof.Dr. Beatrix Niemeyer-Jensen, Sebastian Zick og Dr. Christine Revsbech-Jensen (dansk version). Oversat af: Esther Bertling og Dr.Christine Revsbech-Jensen.

Begge hæfter beskæftiger sig med tilrettelæggelse og implementering af grænseoverskridende uddannelsesaktiviteter. De giver et indblik i tilrettelæggelsen af projektaktiviteterne og viser, hvilke lærings- og uddannelsesaktiviteter, der kan gennemføres i form af “event-pædagogiske” uddannelsesaktiviteter.

2020 FutureCamps JUMP DK


25. Sebastian Zick (2020) „Narrative von Bildung, Bewegung und Mobilität- Elemente einer erziehungswissenschaftlichen Kritik des Mobilitätsimperativs“,in: „Debatte. Beiträge zur Erwachsenenbildung, 2-2019, S. 138-151.

Artiklen diskuterer forbindelsen mellem (ud)dannelse og mobilitet baseret på fænomenet dannelsesrejser. Forholdet mellem uddannelse og mobilitet ses både ud fra et (ud)dannelsesteoretisk perspektiv, og ud fra, hvordan denne relation hidtil er opfattet inden for pædagogik og voksenuddannelsesforskning. Endelig skitseres potentialerne ved en narrative analytisk tilgang til forskning i uddannelse og mobilitet.

online på tysk https://www.budrich-journals.de/index.php/debatte/article/view/34993


26. Prof. Dr. Beatrix Niemeyer, Dr. Christine Revsbech Jensen, Prof. Dr. Finn M. Sommer, Sebastian Zick (2020) ” Mobil mit schwerem biografischem Gepäck – Auslandserfahrungen benachteiligter Jugendlicher in der Berufsvorbereitung”. Oplag: wbv-Verlag (på tysk)

Bogen tager afsæt i 10 danske og tyske produktionsskoleelevers fortællinger om deres praktikophold i udlandet, mobilitet, forventninger, usikkerheder, levevilkår og fremtidsforhåbninger. Det subjektive perspektiv på elevernes liv, læring og livshistorie som baggrund for deres erfaringer med mobilitet, praktikophold i udlandet og andre uddannelsesaktiver har hidtil været underbelyst i uddannelseslitteraturen. Bogen diskuterer blandt andet støtte til socialt udsatte unge, forholdet mellem individuelle muligheder og uddannelses- og samfundsmæssige rammebetingelser, herunder EU-støtteprogrammer, reproduktion af social ulighed i uddannelsessystemet samt konsekvenser af den førte uddannelsespolitik.

Bogen vil foreligge i en gennemarbejdet dansk udgave i efteråret 2020.

bogen er online på https://www.wbv.de/artikel/6004622

download som PDF – 2020-06 Mobil mit schwerem biografischem Gepäck


27. Prof. Dr. Beatrix Niemeyer, Sebastian Zick, Jan Willem Dreier, Lena Nielsen, Antonia Wiesbach (Europa-Universität Flensburg) og Prof. Dr. Finn M. Sommer und Dr. Christine Revsbech Jensen (Roskilde Universitet) (2020) ” Arbejde- fortællinger om læring i, om og til arbejde- eleverfaringer fra de forberedende grunduddannelser.”

download som PDF – Arbejde – fortællinger om læring i om og til arbejde final