Målsætninger for vores PR-arbejde, er at formidle arbejde, aktiviteter og alle resultater til interesserede parter som offentligheden og beslutningstagerne.

Dette omfatter:

– Udvikling af et fælles design, der skaber identifikation med projektet og synlighed udadtil.

– Større opmærksom på projektet begynder med starten af JUMP et en tegning af projektet omfattende alle navngivne målgrupper.

– Aktivering af medarbejdere og unge til projektet, indarbejde disse i designs (forme).

– Gemme de interne projektprocesser gennem tidsplaner, annonceringer af arrangementer, udvikle ensartede formularer og dokumenter, f.eks. logs, rapporter m.m.

– Ekstern kommunikation om projektets fremskridt, projektresultater, aktiviteter, netværk m.m.

Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård har hovedansvaret for AP2 og vil koordinere alle interne og eksterne public relations aktiviteter. Klemmenstrupgård er støttet af BQL GmbH Lübeck. Disse aktiviteter bliver overvåget af styregruppen.

Bidrag fra det samlede projekt vil blive offentliggjort af de ansvarlige medarbejdere fra Køge og fra Lübeck. De er ansvarlige for at vedligeholde indholdet på uafhængige projektets hjemmeside. Alle bidrag fra de enkelte arbejdspakker koordineres af styregruppen og derefter sendt til de ansvarlige for AP2. Hver partner vil være ansvarlig for omtale i sin egen region, f.eks. gennem rapporter i medierne, deltagelse i arbejdsgrupper og andet arbejde i forskellige udvalg. Regionale begivenheder hos partnere med projektets relevans dokumenteres og videregives til den person, der har ansvaret for AP 2. Disse publikationer udgives senere på hjemmesiden.

 

Arbejdspakken er opdelt i 5 aktivitetsområder:

1. Kommunikation og hjemmeside

2. Publikationer

3. Begivenheder

4. Salgsfremmende materialer

5. Medier relationer