Overordnet projektmål er forøgelsen af integrationen på uddannelsesområdet, frem for alt skal adgangen til undervisning, uddannelse og beskæftigelse for svage, dårligt kvalificerede unge i programregionen, og dermed også deres økonomiske magt, forbedres bæredygtigt. Dette opnås gennem udvikling af målrettede programmer til fremme af mobilitetsberedskabet og ved styrkelse af interkulturelle kompetencer såvel som en forbedret sammenknytning af uddannelses- og beskæftigelsestilbudene for denne målgruppe med henblik på det grænseoverskridende uddannelses- og arbejdsmarked. JUMP indeholder en række social-innovative aktiviteter, som er målrettet til forskellige niveauer: a) Styrkelse af kompetencer, mobilitetsberedskab og erhvervsmæssig forståelse hos de unge; b) skræddersyet, behovsbaseret understøttelse af indstillings- og integrationsberedskabet hos virksomhederne gennem; c) berædygtig beskyttelse og mægling af det specifikke integrationskendskab hos projektpartnernes  pædagogiske fagpersonale gennem studie- og videreuddannelse moduler.

Svare til de følgende delmål.

1. Forbedring af den faglige og sociale integration af svage, dårligt kvalificerede unge i undervisning, uddannelse og beskæftigelse gennem styrkelse af mobiliteten, interkulturel kompetenceudvikling og fremme af den erhvervsmæssige forståelse.

2. Forbedring af samarbejde med virksomhederne, som repræsenterer de erhvervsmæssige styrker i programregionen og som er vigtige uddannelses- og arbejdsmarkedspartnere.

3. Vidensudveksling af den opnåede handlings- og erfaringsviden fra vellykkede integrationsprocesser i studie, uddannelse og videreuddannelse af pædagogiske fagkræfter for interkulturel, faglig og social integration. Projektet tager således på resultaterne af SWOT-analyse arbejdsmarkedet og kompetenceudvikling, ved at aktivere grænseoverskridende samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner om alle kvalifikationsniveauer og uddannelsesmoduler både for lavtuddannede unge samt for studerende på uddannelser, og til uddannelse af personale i produktionsskolerne og andre uddannelsesinstitutioner udvikles.

På grundlag af de resultater, som er blevet opnået i projektet indtil nu, bliver der i forlængelsesperioden lagt vægt på aktiviteter, som tager sigte på de følgende mål:

  1. At fremme mobiliteten og interkulturel kompetence i forbindelse med lettilgængelige beskæftigelsesmuligheder, især indenfor cykelturismen.
  2. Udviklingen af undervisnings- og studiematerialer i Tyskland og Danmark, som primært retter sig mod pædagoger indenfor erhvervsforberedelse og – integration.
  3. Det pædagogiske concept for Future Camps bliver videreudviklet.
  4. Anbefalinger skal udarbejdes, hvordan internationalt og interkulturelt arbejde kan implementeres på en bæredygtig måde i udannelses-og kvalifikationsinstitutioner og især om, hvilke af de instrumenter, som fremmer intergrationen i Europa, kan bruges i denne sammenhang.