JUMP er et tysk-dansk projekt med 4 uddannelsesinstitutioner (indtil 31.1.2019) eller 3 uddannelsesinstitutioner (fra 1.2.2019) og 2 universiteter på begge sider af grænsen.

JUMP har til formål at skabe udvikling gennem aktiviteter inden for grænseoverskridende uddannelse og støtte regionens arbejdsmarked med vores målgruppe – med specifikke uddannelsesprogrammer og overførsel af viden for fremtiden.

JUMP står for Jobs gennem Uddannelse, Mobilitet og Praksis.

I programmet for regionen Femern Bælt og Syd Danmark-Schleswig-KERN udtrykkes det, at de første konsekvenser af mangel på kvalificeret arbejdskraft, snart vil kunne mærkes. Især inden for brancher, der kræver velkvalificerede arbejdskraft. De eksisterende initiativer og programmer, der er indledt for at hjælpe dårligt stillede unge er begrænset. De har brug for mere tid til at finde praktisk erfaring og individuel støtte på deres vej ind i uddannelse og/eller arbejde. Denne barrierer vil vores projekt gerne gøre mindre eller helt fjerne.

I netværket planlægger alle projektpartnerne forskellige grænseoverskridende aktiviteter, f.eks. udvikling og afprøvning af skræddersyede professionelle, interkulturelle og fremme mobilitet uddannelsesmoduler og udvikling af socialt innovative modeller for målgrupperne. Det gøres sammen med danske og tyske virksomheder, der hver især er stærke i deres branche. Er særlig aktivitet inkluderer fremtids lejre for medarbejderne og elever. Alle aktiviteter skal sammen munde ud i et fælles synligt resultat.

Samtlige aktiviteter i projektet udføres for at teste ideer og nye muligheder. Vi skal have vores gruppe af elever, der krydser grænsen til at åbne nye dimensioner for alle og til at bringe interkulturelle kontakter og evne til at være mobil i spil.

En særlig betydning af projektet er, at både virksomheder og skoler, der arbejder med lavt uddannede unge samt universiteter, er ansvarlige for, at uddannelsens forskning og undervisning i alle programmer arbejder sammen.

Det tætte samarbejde mellem de forskellige interessenter er udformet som et ”lærende samfund”, som fungerer regelmæssigt og systematisk, dels for at øge praktisk viden om de særlige regionale uddannelsesmæssige krav og dels til at blive en vellykket kombination af uddannelse og arbejdsmarked med integrationen af de unge.

De nye resultater bliver bearbejdet i de pædagogiske uddannelser på de to universiteter, samt gennem  efteruddannelsesaktiviteter hos projektpartnerne i en passende form.