Med Future Camp metoden, vi ønsker at bringe innovationer i forandring og fremme udviklingen af innovative idéer. Vedrørende styrken af regionen henviser f.eks til turisme, oplevelsesøkonomi og maritim positionering.Fordelene ved social innovation bør sigte både på det individuelle og på det samfundsmæssige plan.

Den særlige udfordring er forskellige sociale, kulturelle, regionale forhold for de involverede deltagere og medarbejdere.

Det skaber et mentalt rum til at afprøve nye ideer og usædvanlige tilgange. Future Camps  gennemføres og evalueres af de studerende på uddannelserne i begge universiteter, ansvarlige ved RUC, i designet. Vi tilbyder to typer af Future Camps:

1.Fokus: Medarbejdere fra de implicerede uddannelsesinstitutioner:

3-4 medarbejdere samt eksempelvis medarbejdere fra virksomheder skal på tre 3-dages futurecamps udvikle alternative løsninger på inklusion af vores målgruppe. Nye muligheder for social virksomhed skal udvikles (fx pop up restaurant, cykelturisme, servicebureau for enkle virksomheder. Den/de bedste ide(er) vil i tredje projektår blive omsat af medarbejdere, deltagere og studerende. Resultaterne af MA futurecampsene vil blive indskrevet i TN-campsene og der vil der blive reflekteret over dem.

2.Fokus: udsatte unge mennesker fra de implicerede uddannelsesinstitutioner:

. Med udgangspunkt i deltagerens egen personlige situation forbedres deltagerens personlige og sociale kompetencer i fem 5-dages futurecamps i situationer og omgivelser fjernt fra hverdagen i diverse metodisk forskellige workshops. Indholdet er fx ”liv/studier/arbejde” (arbejdsliv og hverdagsliv), teater, kunst, mediekompetence, ”upcycling”.

3.Fokus: Fælles afslutningsarrangement:

Tredje år finder der en afslutningskonference sted, hvor de udviklede ideer bliver omsat. Her sœtter deltagerne  fra medarbejdernes FutureCamps  og de unge projektdeltagere fra FutureCamps sig sammen.

Futurecampen er tænkt som en motor for innovation, som et rum for interkulturel praksis og skal fremme mobilitet, fleksibilitet og fælles samarbejde og fleksibilitet og iværksætterånd.