Med Østersøstrategien stræber EU bl.a. efter at opnå følgende mål: en øgning af velstanden i regionen, forbedring af infrastrukturen, samt styrkelse af den regionale identitet. Denne strategi skal også have indvirkning på udviklingen i Femern Bælt-regionen og i Region Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.

Dette netværk er den eneste mulighed for at frigøre ressourcer til at koordinere metoder og varige samarbejdskontakter til gavn for den nuværende og den nye region (f.eks. kommunikationsstrukturer, som bygger på tillid, mobilitetsstrukturer, der skabes gennem tværnationale erfaringer samt inddragelse af erhvervslivet med det formål at fastholde arbejdsgivere og arbejdstagere i den fælles dansk-tyske region).Vores mål er i den forbindelse at finde partnere, som i samarbejde med os i et INTERREG VA-projekt vil arbejde for integration af specielt socialt dårligt stillede unge mennesker på uddannelses- og arbejdsmarkedet.

Med vores fremtidige projekt vil vi forhindre, at menneskelige ressourcer trækkes væk med det resultat, at det kun er kraftcentrene på begge sider af støtteregionen (Hamborg og København), der kommer til at profitere af den planlagte faste forbindelse.

Gennem udbygningen af kontaktfladen og vores eksisterende netværk med danske og tyske partnere i Femern Bælt-regionen forventer vi en øget regional identificering med den udvidede støtteregion og en netværksdannelse mellem arbejdsmarkederne til et ”regionalt arbejdsmarked Femernbælt – Syddanmark – Schleswig – K.E.R.N.”.

Arbejdsmarkederne i Danmark og Tyskland har udviklet sig forskelligt i de seneste måneder. I Tyskland er der en tydelig mangel på faglærte og lærlinge, men for vores målgruppe har denne ændring ikke haft nogen positiv effekt, da de ikke er i stand til, uden speciel hjæp, at finde nogen tilgang til arbejdsmarkedet.

Det mangeårige, pålidelige samarbejde og de meget gode erfaringer med opstart og gennemførelse af tværnationale projekter skal videreføres og udbygges for at udvikle langsigtede perspektiver ikke mindst på baggrund af denne demografiske udfordring og for at sikre et kontinuerligt samarbejde i regionen.

INTERREG VA-netværksprojektet vil således bane vejen for et konkret og intensivt fælles projektarbejde med det formål at udvikle en professionel basis for et succesfuldt samarbejde i den nye INTERREG VA region.