Projektfælleskabets opbygning som en interkulturel og lærende organisation hat fungeret udmærket i hidtidige forløb. Erfaringer fra Future Camps og udvekslingsaktiviteter og det specifikke viden, som er blevet opbygget i projektets forløb er blevet udarbejdet og dokumenteret i videreuddannelsesworkshops. På denne måde fik de faguddannede pædagoger mulighed for at give udtryk for deres kompetencebehov, så at efterspørgelsesorienterede videreuddannelsesmoduler kunne blive formuleret og afprøvet. Vi fastholder derfor i den konceptuelle strategi om at reflektere de resultater, vi har opnået, regelmæssigt og systematisk med de deltagende projektpartnere i form af en formativ evaluering og udvikle videreuddannelsesmoduler til den praktiske erhvervsintegration, som svarer til de behov, vi oplever.

Udover de videreuddannelsesarrangementer af to dages, hvis emner bliver afstemt kooperativt med alle deltagerne i projektet og som bliver gennemført hver år, skal der i fremtiden også tilbydes inhouse-kurser over én dag på de deltagende institutioner.

I denne sammenhæng er de følgende fokusemner indil videre blevet præciseret:

  • Hvilke forpligtelser og hvilke strukturelle forudsætninger har vi brug for at kunne samarbejde på lang sigt på tværs af grænserne indenfor erhvervsintegration som produktionsskoler og uddannelsesinstitutioner? Hvilke hindringer møder vi i de interne strikturer og processer og hvad har vi brug for for at forankre JUMP på lang sigt?
  • Hvad kan andere produktionsskoler lære af JUMP?
  • Hvordan kan vi få gavn af de unge menneskers fremtidsversioner og mobilitetshistorier i vores pædagogiske arbejde?
  • Hvilke konklusioner kan vi drage fra vores erfaringer med Toreby BED&BIKE, og hvad kan vi overføre til den tyske kontekst?

De kursusmaterialer, som bliver udarbejdet i den sammenhæng, bliver skrevet på en hensigtmæssig måde og stillet til den rådighed for alle deltagere og den interesserede offintlighed.