Den hidtidige, ledsagende forskning har vist, at foranstaltninge til fordel for beskæftigelse og pædagogisk vejledning for de unge ofte går ud fra de forkerte forudsætninger.

For at tydeliggøre de unges perspektiv på mobilitet har vi samlet “mobiliy stories”, som skal udgives som bog og indeholder oplysninger om de særlige udfordringer, det kan betyde for nogle af de unge mennesker når de forlader deres velkendte omgivelser men også, hvilke muligheder og udviklingspotentialer kan være forbundet med det.

Til samme formål, nemlig for at udtrykke de unge menneskers perspektiv, at gøre det forståelig – at give dem en stemme – skal mobilitetshistorier suppleres med elevers historier. Med hensyn til indholdet bliver der lagt fokus på fremtidsvisioner, især om (erhvervs-) arbejde.

Som resultat planlægger vi en samling af biografiske fortællinger med den foreløbige titel “fremdtidsvisioner om et godt liv og arbejde i regionen”. Målgruppen for denne publikation er faguddannede pædagoger, politiske beslutningstager og studerende, som læser til pædagog, samt alle dem, som arbejder med erhvervsforberedende tilbud eller er interesseret i dem.