Future Camps har i det hidtigige projektforløb vist sig at være en meget velegnet metode til udviklingen af innovative ideer og former for beskæftigelse og Pop-Up-aktiviteter og for inddrage de unge deltagere i projektudviklingen. Future Camps er et erfaringsrum, som muliggør fælles lære- og arbejdserfaringer, reflektionsprocesser og kreativ udfoldelse.

Vi vil fastholde i dette vellykkede koncept og samtidigt videreudvikle metoden i to forskellige retninger:

  1. Indholdet af de årlige Future Camps med den målgruppe, vi haft indtil nu, dvs. socialt dårlig stillede unge, bliver mere målrettet imod opbygningen af den cykelturismuscentrum og de reelle beskæftigelsesmuligheder, som er forbundet med det.
  2. På en yderligere Future Camp skal studerende fra universiteterne møde unge mennesker fra produktionsskolerne og udvikle deres versioner om at leve og arbejade i regionen i fælleskab på et “idéværksted”. Det er baseret på ideen om at starte en dialog imellem unge mennesker fra forskellige sociale og udannelsmæssige baggrunde, så at de kan lære hinanden at kende og for at åbne nye perspectiver og muliggøre fælles erfaringer med målet om at udvikle visioner om fremtiden sammen, som er rettet imod et socialintegrativt arbejdsmarked i programmregionen.

Begge Camps bliver fulgt ved hjælp af handlingsforskning. Resultaterne indgår i undervisning og forskning på de deltagende universiteter og danner grundlag for videnskabelige publikationer. Vi vil desuden skrive et metodehandbøg om Future Camps i den integrerende erhvervsforberedelse.