Den tidligere skole Toreby skal blive til et innovativt rum, hvor det grænseoverskridende samarbejde imellem de deltagende produktionsskoler kan blive afprøvet og videreudbiklet og som under underskriften “BED&BIKE” bliver til et væremærke for cykelturism. Efter produktionsskolernes principper kan de unge mennesker her samle produktorienterede, realistiske og derfor relevante arbejdserfaringer. På samme tid udforskes innovative beskæftigelsesmuligheder, som svarer til målgruppens muligheder og bygger på Interreg-regionens styrker. Der bliver sat fokus på aktiviteter rund om cyckelturismen.

Herfor har vi planlagt de følgende skridt:

  • De afprøvede udvekslingstiltag skal bibeholdes.
  • Faglærte medarbejdere på værkstederne planlægger de nødvendige skridt i dansk-tysk samarbejde.
  • De tilsvarennde arbejder bliver enten udført i produktionsskolernes eller uddannelsinstitutionernes værksteder eller kooperativt på stedet i Toreby.
  • Der bliver udvuklet ideer for yderligere Pop-Up aktiviteter.
  • Netværkpartnerskaberne er blivet udbidet for at øge attraktiviteten af cykelturismens hotspot, men også for at fremme projektets bæredygtighed og udvide produktionsskolernes pædagogiske magfoldighed.
  • Toreby skal bruges som best-practice eksempel for at kunne lignende beskæftigelsesmuligheder på den tyske side. Erfaringerne fra projektet bliver præsenteret for et fagligt publikum af taske netv0rkpartnere og andre aktører, som er relevante for at etablere en cykelturismussektor på tværs af grænserne.
  • Hvert år i juni bliver cykelturismens sæson åbnet med et central arrangement, som varer flere dage og forskellige Pop-Up-aktiviteter, som mobile salgsbolder, et værksted for reparationer, underholdningstilbud for cykelturister.