Målet for vores PR-arbejde er at oplyse interesserede, offentligheden og beslutningstagere om vores arbejde, aktiviteter og samtlige resultater. Dette fokuspunkt i vores arbejde er delt op i 5 områder:

  1. Kommunikation og website
  2. Publikationer
  3. Arrangementer
  4. Reklameprodukter
  5. Mediearbejde

JUMP-Handbøgen bliver stadig ajourført. Hjemme – og facebooksiden bliver ajourført af BQL og MCS.

Projektpartnerne er fortsat selv ansvarlige for artikler i den regionale presse. Det er vores mål at få aktuelle artikler offentliggjort i pressen til alle store arrangementer.

Forskellige arrangementer skal bidrage til synligheden i offentligheden.

Universiteternes medarbejdere vil deltage i nationale od internationale konferencer og holde oplæg for at spede projektes resultater. Projektets resultater vil være tilgængelige til de forskellige målgrupper på en hensigtsmæsseig måde (artikler i videnskabelige tidsskrifter, udgivelse af brochurer og bøger).

Vi vil generelt bibeholde et tæt samarbejde med andere aktører/projekter igennem hele projektperioden.

Reklamematerialer skal især bruges med den afsluttende konference, de store arrangementer omkring Toreby og cykelturismen og bliver fremstilt af de deltagende institutioner.