Projektmanagementet forsættes med de etablerede og pålidelige instrumenter.

Det er forsat BQL, der som Leadpartner er ansvarlig for projektlededsen. På den danske side er det MSC, der varetager projektledelsen som suppleant pga. dens mangeårige erfaring i gennemførelsen af Interreg-projekter. På den måde sikrer vi den grænseoverskridende ledelse.

Alle institutioner har udpeget en medansvarlig person titl styregruppen. Gruppen mødes hver tredje måned for at samle og reflektere over projektets resultater og foretage ændringer, hvis det er nødvendigt.

På det årlige Leadermeeting får de deltagende institutioners ledere oplysninger om projektets fremskridt.

På den afsluttende konference præsenterer vi projektes resultater. Her inddrager vi både repræsentanter for alle målgrupper i projektet og offentligheden.

Samarbejdet med projektet “CPL” fortsætter. En ny samarbejdspartner er prokjektet “Fit4Jobs@WaddenC”.

Arbejdspakke 6 består af 6 aktivitetfokusser/ arbejdsgrupper. Alle arbejdsgrupper har en ledende kontaktperson, som planlægger, koordinerer og overvåger aktiviteter og rapporterer til projektledelsen og på leadermødet.