30. november – 2. december: I Flensborg, på det danske bibliotek midt i byen, afholdt Europa Universität Flensburg, det andet i rækken af personalekurser. Vi var omkring 30 samlet fra alle partnerskoler til kurset, der varede en dag. Det blev til en spændende dag, hvor der var lejlighed til at udveksle erfaringer og nye tanker med hinanden. De følgende dage blev der arbejdet med arbejdspakkerne og til sidst et styregruppemøde, hvor året blev rundet af. Det har været et særdeles aktivt år for JUMP og allerede nu har mange elever fået gode oplevelser. Næste år bliver der mere at glæde sig til i JUMP, både for virksomheder, skoler og elever.

img_7884      img_7889     img_7893

 

14.-18. november: 3 elever og 2 lærere kom fra BQL til 4 dages ophold på Klemmenstrupgård. Eleverne gik til den på værkstederne og om tirsdagen havde vi “Language-Party”, et møde mellem danske og tyske elever i sprogundervisningen, hvor vi tog forskellige emner op og sammenlignede dem. Meningen var, at eleverne skulle se, høre og forstå den forskellighed og den ensartethed, der hersker mellem vore nabolande. Der blev snakket og grint meget. Om onsdagen tog vi til København, 2 danske “guider” med de 3 elever fra BQL. Også det gav anledning til refleksion, for nogle af eleverne havde aldrig været i Danmark før. Og vi fik prøvet vore sprogevner gevaldigt af.

img_7792     img_7773     img_7820     img_7849

8.-9. november: BQL har været på deres første inspirationstur på Klemmenstrupgård. 4 elever har arbejdet på 4 forskellige værksteder ½ dag og det har medført, at nogle af eleverne kommer tilbage på den næste tur, hvor de skal være her i 4 dage. Det blev til et hyggeligt og spændende døgn, hvor vi udover skolen, fik set og hørt noget om produktionsskolens virke i Danmark og vi var på Køge bytur, hvor vi bl.a. så det ældste hus. Selvom sproget igen driller, så lader det ikke til at skræmme eleverne. På det næste ophold vil vi inddrage sprogundervisningen en del mere. Her under ses Mari i køkkenet og Florian ved slibemaskinen.

img_7714     img_7726

31. oktober: Praktik i Niebüll: Klemmenstrupgårds næste elev, Katrine, er nu igang hos Risum Børnehave ved Niebüll. Katrine skal være der i 12 dage og deltager desuden i kulturelle arrangementer ved siden af det normale arbejde. Børnehaven er en dansk/tysk institution, hvor børnene fra grunden af oplever og lærer 2 kulturer og 2 sprog. Det giver børnene ballast i deres opvækst og kan støtte dem fremover. Katrine bor i Wohnheim på BAW og har således også fællesskab med de øvrige unge der i fritiden.

img_7705

27. oktober: Klemmenstrupgård havde besøg af 6 lærere fra BQL til en insiprationsdag her. Vi begyndte med en kort gennemgang af produktionskolens virke og herefter var der en tur ud på alle værksteder og mulighed for at tale med underviserne der. Det blev en hyggelig dag og alle gav udtryk for en god og spændende dag – der gav det, den skulle, nemlig inspiration!

img_7699      img_7685

14. oktober: Afslutning på praktik i Stockelsdorf for Jacob. Her ses Jacob på den sidste arbejdsdag og så var 12 dage i Lübeck slut. Der blev givet en god anbefaling til Jacob fra værkstedets side og det var vist en spændende oplevelse at få lov til at stikke fingrene i “fede biler”! Sådan skal det lyde, når man er i et “bil-land” som Tyskland. Iøvrigt vil Ulrich’s værksted gerne deltage som netværkspartner i JUMP fremover. Det åbner mulighed for, at andre danske auto interesserede elever kan prøve kræfter med Ulrich og David der.

img_7682      img_7681

10. – 13. oktober: Future Camp – den 2. i rækken, fandt sted i dagene 10. oktober til 13. oktober. Det blev et uforglemmelig tur og lejr. Der var 17 elever og de var rigtig meget engageret i aktiviteterne. Et værksted lavede kreative tegninger, et andet lærte at bygge et cykelhjul op fra bunden og det tredje spillede musik, som om de ikke havde lavet andet. Danske og tyske elever sammen i alle tre værksteder. Det er her at ord ikke er nok – det skal opleves, ganske enkelt. For at du kan fornemme stemningen er her nogle glimt af begivenhederne.

img_7598      img_7557

img_7615     img_7667

3. oktober: Første elev fra Klemmenstrupgård begyndte i længere praktikforløb. Jacob her til højre i billedet begyndte hos Ulrich Pasdzierny, KFZ Meister i Stockelsdorf ved Lübeck igår. Så er det 14 dage hvor tysk kultur og sprog fylder mere end det plejer. Herunder hilser Jacob på det øvrige personale.

foto-1      foto-2

20.- 22 september: Fehmarn Belt Days, der blev afholdt på HafenCity University Hamburg i dagene 20. – 22. september 2016, blev besøgt af en del interesserede danske og tyske virksomheder. Det er et lille event set ud fra antal stande, men stort, når man ser hvor mange workshops og foredrag, der blev afholdt. Dagene understregede, at Tyskland tydeligt viser en stigende interesse for Fehmarn forbindelsen og at den skal etableres. Ikke kun er det overfor Danmark, at det giver mening, men for hele Norden. Den generelle transport skal i fremtiden gøres infrastruktur mæssigt mere logisk og særdeles meget energi- og miljøvenligt.

JUMP deltog i udstillingen i RUC’s stand. Vores tilgang til dagene var at gøre opmærksom på, at unge, der har svært ved at tage en ordinær uddannelse, også kan byde ind med deres arbejdskraft og være et aktiv. Disse unge vil meget gerne være en del udviklingen på begge sider af grænsen og vores opgave som skoler er, at tilbyde veje til virksomhederne, som de unge kan gå og at vi kan hjælpe virksomhederne med at integrere disse unge på arbejdsmarkedet. Vi fik en del gode kontakter, som vi vil arbejde videre med. Og vi fik gjort en del virksomheder og uddannelsessteder i Tyskland nysgerrige på os og vores virke. Så JUMP har til fulde levet op til formålet igen. Vi havde også online TV optagelser fra alle partnere i JUMP, der hver havde en kort præsentation.

hamborg-190     hamborg-161

Gode dage på Stege Sildemarked for både StaySails og for JUMP. Vi havde en god aktivitet og vi blev både set og hørt. På billederne herunder ser du Andrea, Patricia (D) og Mick (DK) under kyndig instruktion af Ton. Der var også ansigtsmaling og makeup, som den unge kunde på billedet lyser af glæde over. Tak for gode oplevelser og så kom de første praktikaftaler også i hus. Dette arrangement var JUMP’s første aktive del af virksomhedsamarbejdet, og det betød altså 2 praktikpladser. Godt gået!

instruktion        aktion

2. og 3. september 2016: JUMP deltager med danske og tyske elever i Stege Sildemarked i samarbejde med virksomheden Staysails, der hører hjemme på Møn. Eleverne vil sammen med virksomheden lave en række aktiviteter på markedet, dels som en træning af elever i at arbejde på markeder og dels omkring kundeservice.

SildHeader2                Visitkort Staysails

27. august 2016: Projekt CPL har Kick Off day lørdag d. 27. august. Det sker på Korsør Produktionshøjskole, som er leadpartner i projektet. Projekt CPL og JUMP arbejder side om side gennem projektperioden. CPL står for Center for PraksisLæring og arbejder med samme elevgruppe, som JUMP, men med en tilgang til arbejdsmarkedet gennem uddannelse. JUMP har derimod en tilgang til arbejdsmarkedet gennem virksomheder. Projekterne vil gennem de næste 2 år udveksle erfaringer og nye idéer til gavn for danske og tyske elever, skoler og virksomheder.

12. juli 2016: Du kan nu se mere om JUMP på Facebook. Her kan du også skrive dine kommentarer og følge med i udviklingen af projektet. Søg efter Projekt JUMP, når du er logget ind.

4. – 6. juli 2016:  Den første praktik i 3 dage fandt sted hos BAW. 3 elever fra Klemmenstrupgård tog turen til det vesttyske landskab og deltog i arbejde på 2 værksteder. Praktikopholdet er forløberen for et egentligt virksomhedsophold og udover praktikken på skolen, besøgte vi en virksomhed , en rigtig ægte tysk landkro, Landgasthof Achtruper-Stuben, hvor vi fik en særdeles god snak med ejeren Hans Jörg Windheuser. For kommende elever, der vil gå køkken og kokke vejen kunne det blive et godt sted at starte sin uddannelse eller give den en god aroma af et tysk køkken. Under evalueringen mellem de tyske og danske elever var der stor enighed om, at et 3 dages praktikophold gerne må vare længere. De unge er slet ikke færdige med at lære hinanden og deres omgivelser at kende.

Alle elever og lærer        I arbejde

8. juni 2016:  Første inspirationstur med elever. Multicenter Syd tager til BQL med 7 elever og Klemmenstrupgård tager til BAW, ligeledes med 7 elever. En inspirationstur er første del af 3. Denne del er som navnet siger til inspiration og skal danne grundlag for at elever herfra vil prøve mere og deltage i den næste del, der er 3-4 dages praktikophold på partnerskolen. Forskellen er, at man ikke nødvendigvis overnatter på en inspirationstur. Det gør eleven først i et længerevarende praktikophold. Med andre ord, så skal eleven få lov til at snuse til et nyt sted, før han eller hun tager derhen for at arbejde – og lære mere.

BAW 1          BAW 2          BAW 3          BAW 4

Turen til BAW forløb over al forventning. 4 elever var med og alle var positivt overraskede, dels over at opleve en tysk produktionsskole, deres engagement og dels over udsigten til gode praktikpladser, både på skole og mulighederne indenfor pædagogik og børnehaver. Vi besøgte Risum Børnehave, hvor Dorthe, leder af børnehaven, fortalte om stedet, deres hverdag og ikke mindst deres grundlag, idé og de kulturelle forskelle, der er i en dansk/tysk børnehave. Der arbejdes videre på mulighederne for at oprette nogle praktikpladser indenfor dette område i JUMP regi.

Fællessamling          Speeddating          Koncentration i arbejdet          Cahoun produktion    Lejrbålet          Afslutning          Icebreaking          I plenum

23. – 26. maj 2016: Future Camp for elever! Nu skulle eleverne for første gang siden starten af JUMP i gang og det skete igen på Bøsøre Strand Feriepark. Der deltog 10 tyske elever og 7 danske samt undervisere. Også universiteterne var med deres studerende. Dennegang 4 dage i det Østfynske med en tur til Svendborg. Som underviserne var igennem et Fremtidsværksted, så var nu elevernes tur at prøve det samme. Det skulle de for at lære, at processer kan tage tid, at deltage i en debat, at forholde sig til udfordringer, egne såvel som samfundsmæssige og komme med fantasier og idéer til fremtiden. Selvom ingen af eleverne, hverken de danske eller tyske havde prøvet det her før, så gav det en helt ny oplevelse af deres engagement. Der var ingen – gentager ingen, der ikke var med i debatterne eller bare blev væk. Alle deltog og i alle dagene. Alene det faktum er ikke kun til stor glæde og tilfredshed for arrangørerne, det er også et tegn på, at elever kan mere og vil mere, når lejligheden byder sig.

Dekoration i praksis          Mediearbejdet

Der var 3 workshops – for vi skulle jo også lave noget praktisk. Den første workshop var Ivonne fra BQL, der underviste i ansigts- og krops tegning/maling.  Til daglig har Ivonne et make-up og frisørværksted i BQL  (Lübeck). Der kom mange gode og flotte malerier ud af det. Den næste workshop var at bygge en Cahoun. Det var Thomas fra BQL, tømrerværkstedet, der stod for denne aktivitet. En Cahoun (det staves måske forkert) er et cubansk tromme instrument , der har et stort register af trommelyde indbygget. Det sidste var et computerværksted, hvor opgaven var at lave en præsentation gennem PowerPoint af stedet, vi var på og de oplevelser, vi have der. Alle tre workshops fremlagde deres arbejder den sidste dag, til stor begejstring for resten af gruppen.

Fremtidslejr i praksis          Morgenøvelse

Om aftenen var der fri tid til sportsaktiviteter og hygge i hytterne.

Den sidste aften var der sang, musik og hygge ved lejrbålet, lige ud til Storebælt. Resultaterne af denne tur opsamles og bearbejdes nu af universiteterne, og det vil du kunne læse mere om senere. Men her var resultatet i følge eleverne, at det var en dejlig tur, nye kontakter blev skabt, det var slet ikke så svært med sproget som man troede, og at flere gerne ville vide hvornår næste Camp løber af stablen. For underviserne var indtrykket det samme: ingen problemer og vi var gode til at kommunikere – igen trods sprog – men lysten til at lave mere JUMP var ikke til at tage fejl af.

Future U Camp 1          Future U Camp 5

19. – 21. april 2016: Vi var undervisere fra alle 4 skoler samlet til en Future Camp for undervisere på Bøsøre Strand Feriepark, der ligger på Østfyn. det blev til nogle særdeles begivenhedsrige dage, men masser af snak (på alle sprog!) , godt samvær og plads til nye tanker efterfølgende.  For første gang lykkedes det at få undervisere og vejledere med, dels så de kunne få et indtryk af JUMP som projekt, og dels for at netværke, få nye kontakter og se hvorledes er de, vi gør det hos os og hos jer. Det gav pote, at dels at opleve og lære af.

En Future Camp er et forum, hvor man arbejder med Fremtidsværkstedet. Deltager kommer gennem en kritikfase, en fantasifase og til sidste en idéfase. Alt bliver skrevet op på store papirstykker og hængt op på væggene. De skal hænger der alle 3 dage, så man kan gå rundt og genopfriske, hvad der tidligere var i fokus. Metoden er ganske fantastisk, for den sætter tingene og hverdagen meget i relief og bidrager til , at mere gennemtænkte og konstruktive idé får fodfæste og dermed større chance for at blive en realitet. Yderligere forstærkes processen, fordi der er tale om 2 kulturer, der mødes og uundgåeligt har forskellig måde at gøre tingene på.

Allerede på vejen hjem var der stor lyst til at forsætte arbejdet, at mødes igen, at bruge og udvikle JUMP, at være med og ikkke mindst fortælle kollegaerne derhjemme om forløbet. Tak for en særdeles god tur!  DSCN2187

Tilhørere          Louise 2        flok 2          Peter M

17. marts 2016: Officiel Kick Off dag for JUMP. Det blev afholdt i hyggelige lokaler hos CVJM i Hotel am Dom. Der var mødt omkring 50 mennesker fra partnere, virksomheder og andre repræsentanter op for at fejre dagen. Peter Militz, leadpartner fra BQL holdt den indledende tale og herefter var der forskellige andre talere, bl.a. Charlotte Steffen fra InterReg Sekretariatet i Kruså. Hver skole præsenterede sig selv med en kort tilgang til projekt JUMP og forventninger til fremtiden. Louise og Bolette stod for den musikalske side og de sang nogle gode numre fra den moderne musik. Og så var de faktisk ganske gode til det. Herefter var der tid til at netværke, møde nye mennesker, lidt mundgodt eller få en snak med pressen.

Startmøde           Færgen

1. februar 2016: blev der holdt møde på færgen “Deutschland”, hvor alle projektpartnere var til stede. Mødet havde til formål at starte JUMP officielt og at planlægge alle aktiviteter i henhold til projektbeskrivelsen fra ansøgningen. Desuden blev mange praktiske spørgsmål drøftet og der blev lagt en køreplan for den nærmeste fremtid. Der afholdes officiel Kick-Off dag for JUMP hos BQL, Lübeck  torsdag 17. marts 2016 for alle projektpartnere, virksomheder, skoler, presse og andre. Officiel invitation vil blive udsendt til alle snarest.

Flag

16. december 2015: Interreg kommiteen godkendte projekt JUMP. Projektet har startdato 1. februar 2016.